• شماره تماس: 09183661170 - 09183653730
  • ایمیل ما: info@abrangostar.com
  • ساعات کاری: 17:00-08:00

تماس با ما

ارسال پیام

CONTACT INFO

ایران – دلیجان – کیلومتر ۱۵ جاده قم – شهرک صنعتی شهدای راونج
همراه: ۰۹۱۸۳۶۶۱۱۷۰ – ۰۹۱۸۳۶۵۳۷۳۰
تلفن:۵ – ۳۷۰ ۲۷۷ ۴۴ ۸۶ (+۹۸)

ارسال پیام

CONTACT INFO

ایران – دلیجان – کیلومتر ۱۵ جاده قم – شهرک صنعتی شهدای راونج
همراه: ۰۹۱۸۳۶۶۱۱۷۰ – ۰۹۱۸۳۶۵۳۷۳۰
تلفن:۵ – ۳۷۰ ۲۷۷ ۴۴ ۸۶ (+۹۸)